Over Crime.nl

Crime.nl is een website met informatie over misdaad en true crime. Hier vind je allerlei interessante content zoals nieuws, video’s, releases, boeken en films. De redactie van Crime.nl doet haar best om alle informatie up to date te houden voor haar bezoekers. Echter kan het voorkomen dat een video niet werkt of dat een artikel fouten bevat. In dat geval kan je contact opnemen met de redactie. Wij zullen dan ons best doen om dit zo snel mogelijk te verhelpen of bij te werken.

Heb je zelf tips of suggesties die je graag terug zou vinden op Crime.nl? Laat het ons weten. Wil je zelf mee werken aan Crime.nl, ook dat kan. Neem contact op en leg uit hoe jij een leuke bijdrage kan leveren aan onze website.